Vi råder over 140 m2 og der er åbent hele døgnet.

Vi har alle gængse konditions- og styrketræningsmaskiner, samt gode omklædningsfaciliteter.

Hvis du har brug for instruktion kan du henvende dig til formanden.

Som medlemmer kan optages ansatte ved Stevns kommune, deres ægtefælle/samlever, deres forældre samt deres børn over 18 år.

Børn under 18 år må ikke benytte maskinerne heller ikke sammen med deres forældre.

Desuden kan medlemskabet opretholdes efter afsked til alderspension, førtidspension eller efterløn.

Bestyrelsen kan beslutte at udvide medlemskredsen til andre grupper.